Skip to main content

Winikerei, Taupua

 Person

Found in 2 Collections and/or Records:

Kōrero on the history of the King Movement.

 Item
Identifier: AMPS 2022/100. File 112. Item 112/2
Abstract

First lines begin: "E koro, e Kīngi Korokī, tēnā koe".

Dates: 1958-10-05

Tauparapara

 Item
Identifier: AMPS 2022/100. File 112. Item 112/1
Abstract

First lines begin: "He aha te ngārahu | He ngārahu kauri whakataerangi".

Dates: 1958-10-05